Facebook - SPGSPOLEČNĚ PRO GENERACE


Vážení spoluobčané,

představujeme Vám sdružení Společně pro generace, které vzniklo na konci loňského roku s cílem kandidovat v podzimních volbách 2022 do zastupitelstva naší obce. Sdružení není spojeno s žádnou politickou stranou. Jsme nezávislí kandidáti žijící přímo v Řitce a naše kandidátka je složena z příslušníků všech generací.

Máme vize a cíle a víme, jak je uskutečnit.  

Chceme obec řídit ku prospěchu všech obyvatel, zcela transparentně a s možností plně naši práci kontrolovat. Každý občan obce musí mít možnost přímo se jejího vedení dotazovat a vznášet podněty a připomínky. Ze zasedání zastupitelstva budeme pořizovat audiovizuální záznamy a následně je umisťovat na internetové stránky obce. Ty zpřehledníme a budeme je v reálném čase aktualizovat. Jsme přesvědčeni, že pokud mají zastupitelé správně sloužit obci, musí umět naslouchat občanům, vnímat jejich potřeby a hájit jejich zájmy.

Věříme, že v této oblasti je v naší obci značný prostor ke změně.

Jsme přesvědčeni, že při dobrém vedení se může naše obec stát ještě lepším místem pro zdravý, smysluplný a kulturní život, kde spolu hovoří a vzájemně se respektují lidé všech názorových směrů a generací. Pokud nám dáte svou důvěru, budeme se o takový model ze všech sil snažit.

Máte-li podobný cíl jako my, tak se nám ozvěte a přidejte se k nám.

Naše první cíle jsou

Náš první cíl je SPLNĚN
Získat 7% podpisů oprávněných voličů

Naše sdružení nezávislých kandidátů se rozhodlo nepřipojit k žádné současné politické straně. Z tohoto důvodu musíme dodržet zákon a jako první cíl splnit podmínku sesbírání 7% podpisů od oprávněných voličů. Oprávněný volič je osoba žijící s trvalým pobytem v Řitce s dosažením věku 18 ti let. V naší obci by se mělo jednat o cca 80 podpisů. Věříme, že vaši podporu získáme a právě vy umožníte svým podpisem naši kandidaturu podat do komunálních voleb v roce 2022.

Náš druhý cíl
Získat Váši důvěru a hlas při volbách

Naše sdružení  není žádná rychlokvaška, setkáváme se již od začátku roku 2022, přemýšlíme, diskutujeme a hlavně plánujeme. Všichni v obci žijeme, máme zde své rodiny a chceme získat váš hlas ideálně pro celé naše sdružení. Jen vítězstvím ve volbách, můžeme prosadit dostatečně efektivně náš program a zasadit se o smysluplné a funkční vylepšení současného stavu a tím pro nás všechny tvořit lepší místo k životu v naší obci.

Volební program - Společně pro generace

OTEVŘENÝ ÚŘAD OBCE

 • rozšíření úředních hodin
 • jednání zastupitelstva v přijatelném čase i pro občany   
 • audiovizuální záznam každého zasedání
 • digitalizace obce a zároveň vstřícný osobní přístup
 • transparentní rozpočet na webu
 • investiční projekt Řitka sobě

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ŠKOLKY A ŠKOLY

 • zajistit ihned další místa pro školkové děti
 • zajistit pro Řitecké děti místa v okolních školách
 • příprava Řitecké školy v devoleperských projektech

ROZVOJ KULTURNÍHO A ZÁJMOVÉHO ŽIVOTA

 • podpora spolků 
 • udržování či obnova místních tradic
 • výstavba hřišť pro děti a teenagery
 • výstavba sportovišť
 • výstavba seniorského klubu
 • rozvoj komunitního centra

ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI

 • co nejdřív požádat o vstup do MAS Hřebeny 
 • propojení Řitky s okolními obcemi cyklostezkou
 • plánovat s okolními obcemi další projekty

ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI A INFRASTRUKTURY 

 • autobusové spojení Řitky s okolím a Prahou
 • vyřešení křižovatky Pražská x Všenorská
 • propojení lokality Štěpnice s Řitkou plnohodnotnou cestou 

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • snížení hlukové zátěže
 • zajistit dostatek stanovišť pro tříděný odpad a jejich svoz
 • pravidelný komunitní úklid obce - Ukliďme Česko
 • vytváření jednotného vizuálního stylu obce

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI 

 • řešení problematiky divoké zvěře
 • aktivování kamerového systému v obci
 • radar v Pražské a Všenorské
 • zpomalovací retardéry, přechody a pěší zóny 
 • rozšíření komunikace kolem rybníka

Naši kandidáti 

Jiří Hrdlička (č.1)

předseda sportovního klubu, provozovatel Volnočasového areálu v Řitce a kandidát na starostu, 40 let

Jsem sportovec tělem i duší a již třetím rokem se věnuji pohybovému rozvoji dětí v Řitce a okolí. Po škole jsem začal podnikat a bylo mi jasné, že bez dřiny, úsilí a předem vytyčeného cíle, úspěchu nedosáhnu. S přibývajícím věkem a zkušenostmi jsem se navíc ujistil, že se nestačí spoléhat jen sám na sebe. Správný výběr dobrých spolupracovníků byl pro mě prioritou.  Jako lídr týmu jsem se naučil přijímat plnou zodpovědnost za svá rozhodnutí i za své kolegy. Stejnou strategií  se budu řídit i v tomto případě.  Spolu s dalšími občany jsem se rozhodl dát dohromady tým lidí, který změní fungování naší obce  k lepšímu , a to ve všech oblastech.


Řitka, je úžasné místo pro život. Věřím, že s naším nasazením a lidským přístupem se z ní stane místo, kde se budou všichni občané potkávat s úsměvem na tváři a budou zde rádi žít.

Mou osobní motivací  pro kandidaturu na starostu Řitky je skutečnost, že současné vedení obce nefunguje tak, aby podporovalo její dynamický rozvoj a stejně tak kulturní a společenský život. Jako zásadní problém vnímám to, že zastupitelstvo nepracuje  pro naší obec dobře,  spíše plní jen svou nezbytnou agendu a nehospodaří rozumným způsobem. Přitom Řitka má potenciál stát se příjemnou, přívětivou a  čistou obcí , s mnoha vymoženostmi. Má k tomu všechny předpoklady.

Být starostou obce vnímám jako poslání a uvědomuji si, že pro ni budu muset žít 365 dní v roce. Jsem přesvědčený, že mám vlastnosti a schopnosti, které správný starosta mít má. Rád bych otevřel úřad obce pro každého z vás, naslouchal a mluvil s vámi o vašich názorech, podnětech i problémech. Budu velice rád, když se do dění v obci aktivně zapojíte i vy a náš tým podpoříte jako celek.


Ing. Luboš Táborský (č.2)

stavební inženýr, OSVČ, 67 let

Jsem aktivní důchodce, který celý život působil v oboru stavebnictví postupně jako mistr, stavbyvedoucí, vedoucí investičního oddělení elektrárny Tušimice II, 

ředitel inženýrské divize Vodních staveb. Působil jsem 6 let v zahraničí, následně jako technický ředitel společnosti AHOLD zodpovídající za údržbu obchodu v ČR a SK a naposledy jako vedoucí stavebního úřadu na Praze 5. Mé celoživotní zkušenosti bych rád využil v práci pro naši obec v oblasti stavebnictví, územního plánování a rozvoje infrastruktury. Mým cílem je také obnovení stavební komise v obci a podpora Jirky v jeho odhodlání.

Jan Rezek (č.3)

podnikatel, 50 let

Od roku 1997 jsem  majitelem jazykové školy. Rád bych se věnoval rozvoji kulturního a
společenského života v obci. Mým cílem je znovuzaložení spolku dobrovolných hasičů a podpora spolkové činnosti obce, včetně získávání dotačních programů. Také bych se rád
postaral o důstojné stáří našich seniorů a vytvářel pro ně vhodný kulturní a společenský život.

Ing. Petr Dvořák, MBA  (č.4)

ekonom, účetní, podnikatel, 40 let

Vystudoval jsem ekonomii na České zemědělské univerzitě v Praze a dále studijní program MBA na Central European Management Institute, rovněž v Praze. Vzhledem k tomu, že jsem podnikal již při studiu vysoké školy, bylo založení vlastní kanceláře logickým krokem. Účetnictví a ekonomické poradenství vykonávám již 13 let pro desítky českých i zahraničních klientů. Svou odbornost, ekonomické vzdělání a zkušenosti  jsem připraven zúročit i v práci pro naši obec, i jako  člen kontrolního výboru obce. Jsem ženatý, s manželkou Zuzanou vychováváme malého syna, V Řitce bydlíme 8 let.

Robert Macho (č.5)

podnikatel, 43 let

Vystudoval jsem Střední školu gastronomickou a hotelovou v Táboře. Mimo realitní činnosti se věnuji komplexní bezpečnostní problematice a ochraně osob a majetku. Mou prioritou je zajistit bezpečné prostředí pro život v obci a zefektivnit využívání kamerového systému pro ochranu obyvatel obce. Vnímám také několik nebezpečných dopravních úseků, které je nutné rychle vyřešit. V Řitce žiji 8 let, s manželkou vychováváme dvě děti. 

Grigorij Vdovičenko  (č.6)

podnikatel, 43 let

Pocházím z Moldávie, již 24 let žiji v České republice a 10 let mám české statní občanství. Vyučil jsem se v oboru zámečník-svářeč a absolvoval jsem také studium slévárenství. V tomto oboru pracuji dodnes. Vlastním rovněž lihovar s oficiální českou licencí. Jsem ženatý a mám tři děti. Mým koníčkem je historie slovanských národů a ochrana přírody. V Řitce žiji 10 let a rád bych se zasadil o realizaci protihlukové stěny a také o funkční údržbu obce.

Ing. Jiří Mašek  (č.7)

krajinářský projektant, 28 let

Vystudoval jsem obor zabývající se krajinářskou architekturou na České zemědělské univerzitě a nyní spolupracuji s pražským krajinářským ateliérem především na projektech zahrad a veřejného prostoru. Jako řitecký rodák chci naší obci nabídnout své znalosti a zkušenosti ze svého oboru, urbanismu a zeleně dle nejnovějších krajinářských trendů a technologií, zvláště pak rozvoje veřejného prostoru a života v něm.

Lucie Adamcová (č.8)

maminka na mateřské dovolené, 34 let

Absolvovala jsem Obchodní akademii v Neveklově. Od roku 2008 jsem pracovala na pozici dopravní dispečerky pro společnost Geis CZ. Nyní jsem již 1,5 roku na mateřské dovolené s dcerkou Andrejkou a v Řitce žiji 5 let. Mám čas , energii i chuť věnovat se administrativní zátěži obce a pomáhat se získáváním dotačních titulů pro různé oblasti jejího rozvoje .

Martina Pechová  (č.9)

 vychovatelka, podnikatelka, 52 let

Vystudovala jsem SOU Polygrafické -  obor reprodukční grafik a  poté Pedagogickou fakultu UK, obor Český jazyk a výtvarná výchova. Celý život pracuji ve školství jako učitelka v mateřské škole a vychovatelka. Zároveň  také podnikám ve správě domů a údržbě zahrad. Mám dva syny a v Řitce žiji 7 let. Oblast vzdělávání je mým životním posláním, a proto bych se chtěla věnovat problematice  předškolního a základního  vzdělávání našich dětí a budu usilovat o vznik dalších mimoškolních aktivit. 

(č.10)
Marek Tereba, 25 let, muž, televizní moderátor, Řitka, bez politické příslušnosti

(č.11)
Ing. Jana Adamová, 37, žena, podnikatelka, Řitka, bez politické příslušnosti

(č.12)
Mgr. Denisa Horsáková, 30 let, žena, manager obchodní sítě, Řitka, bez politické příslušnosti

(č.13)
Tomáš Chrt, 20 let, muž, umělecký řezbář, Řitka, bez politické příslušnosti

(č.14)
MUDr. Hana Březinová, 63 let, žena, praktická lékařka, Řitka, bez politické příslušnosti

(č.15)
Ing. Tomáš Březina, 65 let, muž, kandidát na prezidenta, Řitka, bez politické příslušnosti

Naše kampaň pro Společně pro generace

Zde nám můžete zanechat libovolný vzkaz


Vaše jméno a příjmení E-mail nebo mobilní telefon váš text Odeslat kontakt 

Kontakt

Budeme rádi, když nám pošlete svůj dotaz, návrh či připomínku. 

volby@spolecneprogenerace.cz